Nova

K linija

ljepila za keramiku

Proizvedeni po evropskim standardima

Optimizovana potrošnja

Obogaćeni vlaknima

Odlična prionljivost

Saznaj više

Za sve vrste
i tipove pločica

Ovo je OZBILJNO dobra serija ljepila za keramiku sistema za kupatilo koja dolazi od renomiranog sistemskom proizvođača

Saznaj više

Ne praše prilikom miješanja materijala

Ovo je OZBILJNO ČISTA tehnologija. Više ni jedan majstor, a ni vlasnik, neće imati problema sa prašinom prilikom miješanja.

Saznaj više

Dust Free
Pakovanje

U novim pakovanjima očekujte i potpuno novi kvalitet. Dobra stvar je što više nema prljanja prilikom nošenja materijala. Uvjerite se sami.

Saznaj više

K1-C1

Ozbiljno

Fin za unutra

Fabrički pripremljen lijepak za keramičke pločice na bazi cementa.
Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, normalno-upojnih keramičkih pločica, formata do 30 x 30 cm.
Za unutrašnju primjenu.

Preuzmite

K2-C1T

Ozbiljno

FIN ZA UNUTRA I ZA SPOLJA

Fabrički pripremljen lijepak za pločice na bazi cementa.
Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, keramičkih i gres pločica formata do 40 x 40 cm (površine do 0,2 m2).
Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite

K3-C2TE

Ozbiljno

PRILAGODLJIV RAZLIČITIM ZAHTJEVIMA

Fabrički pripremljen fleksibilni lijepak za pločice na bazi cementa.
Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica, formata do 60 x 60 cm (površine do 0,4 m2).
Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite

K4-C2TE

Ozbiljno

DOBAR ZA MERMER, KAMEN I MOZAIK

Fabrički pripremljeni bijeli lijepak na bazi bijelog cementa sa dodatkom specijalnih aditiva. Namijenjen za postavljanje ploča od prirodnog kamena i mermera kao i za stakleni mozaik. Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite

K5-C2TE-S1

Ozbiljno

FLEKSIBILAN ZA VELIKE ZAHTJEVE

Fabrički pripremljen lijepak za pločice na bazi cementa povećane fleksibilnosti.
Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica većeg formata, površine do 0,8 m2.
Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite

K6-C2F

Ozbiljno

BRZ SA SVIM PLOČICAMA

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lijepak za pločice. Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih pločica formata do 60 x 60 cm.
Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Preuzmite

K7-C2FE-S1

Ozbiljno

BRZ I SA VEĆIM PLOČICAMA

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lijepak, povećane fleksibilnosti, namijenjen za postavljanje podnih pločica velikog formata. Za primjenu na košuljicama i ravnajućim slojevima kao i za postavljanje pločica po principu „pločica na pločicu“.

Preuzmite
K1-C1

K1-C1

Ozbiljno

Fin za unutra

Fabrički pripremljen lijepak za keramičke pločice na bazi cementa.Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, normalno-upojnih keramičkih pločica, formata do 30 x 30 cm. Za unutrašnju primjenu.

Preuzmite
K2-C1T

K2-C1T

Ozbiljno

FIN ZA UNUTRA I ZA SPOLJA

Fabrički pripremljen lijepak za pločice na bazi cementa.Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, keramičkih i gres pločica formata do 40 x 40 cm (površine do 0,2 m2).Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite
K3-C2TE

K3-C2TE

Ozbiljno

PRILAGODLJIV RAZLIČITIM ZAHTJEVIMA

Fabrički pripremljen fleksibilni lijepak za pločice na bazi cementa. Namenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica, formata do 60 x 60 cm (površine do 0,4 m2). Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite
K4-C2TE

K4-C2TE

Ozbiljno

DOBAR ZA MERMER, KAMEN I MOZAIK

Fabrički pripremljeni bijeli lijepak na bazi bijelog cementa sa dodatkom specijalnih aditiva. Namijenjen za postavljanje ploča od prirodnog kamena i mermera kao i za stakleni mozaik. Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite
K5-C2TE-S1

K5-C2TE-S1

Ozbiljno

FLEKSIBILAN ZA VELIKE ZAHTJEVE

Fabrički pripremljen lijepak za pločice na bazi cementa povećane fleksibilnosti. Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih, granitnih, gres i keramičkih pločica većeg formata, površine do 0,8 m2. Za spoljašnju i unutrašnju primjenu.

Preuzmite
K6-C2F

K6-C2F

Ozbiljno

BRZ SA SVIM PLOČICAMA

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lijepak za pločice. Namijenjen za postavljanje zidnih i podnih pločica formata do 60 x 60 cm. Za spoljašnju i unutrašnju primenu.

Preuzmite
K7-C2FE-S1

K7-C2FE-S1K1

Ozbiljno

BRZ I SA VEĆIM PLOČICAMA

Fabrički pripremljen, cementni, brzovezujući lijepak, povećane fleksibilnosti, namijenjen za postavljanje podnih pločica velikog formata. Za primjenu na košuljicama i ravnajućim slojevima kao i za postavljanje pločica po principu „pločica na pločicu“.

Preuzmite

AQUAPANEL

Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor idealno je rješenje za sve vanjske sisteme gradnje izložene raznim vremenskim prilikama.